Realisaties

Inspirerende oplossingen

Wij varen met u een standvastige koers naar een kwaliteitsvolle oplossing. Wij zijn fier op onze realisaties waar we aantonen dat een langetermijnfocus niet duur of onhaalbaar hoeft te zijn.

vaccinatie-in-de-wijk

#1 Pop-upvaccinatiecentra

Datamarinier analyseerde voor de Eerstelijnszones in Antwerpen data op wijkniveau om te kijken waar de vaccinatiegraden het laagste waren. Zo konden de Eerstelijnszones doordachte keuzes maken over waar ze decentrale Pop-upvaccinatiecentra zouden opstellen. Deze Pop-upvaccinatiecentra helpen om moeilijk bereikbare burgers toch een kans tot vaccinatie te bieden. Denk aan mensen die bijvoorbeeld in precaire huisvesting wonen. Het J&J vaccin werd aangeboden zodat iedereen meteen volledig gevaccineerd was na het bezoek. Intussen hebben de Eerstelijnszones in Antwerpen zo al meer dan 1500 inwoners gevaccineerd.

#2 Serverless dashboard

Met behulp van scale-to-zero serverless technologie hebben we een cloud-based dashboard

UAntwerpen-logo

#3 UAntwerpen data cleaning

We ondersteunden een belangrijk wetenschappelijk project bij Universiteit Antwerpen. We waren verantwoordelijk voor data-cleaning en -rationalisering vanaf de laagste cel tot op databank niveau. Voor dit soort project vergaren we de nodige domeinkennis om het werk uit te voeren en denken we sterk mee met de klant. De hoge datastandaarden van een wetenschappelijk project vinden wij heel belangrijk, daarom voerden we uitgebreide controles door. Verder zorgden we voor een heldere documentatie in functie van de reproduceerbaarheid van het onderzoek. We waakten er natuurlijk ook over dat alle gegevensverwerking aan de strengste privacy standaarden voldeed.

invoer-app screenshot

#4 Invoer applicatie

We maakten een invoer app voor een sociaal-wetenschappelijk onderzoeksproject. De app werd volledig op maat van de gebruiker gemaakt. Manueel coderen is bij sociale wetenschappen een belangrijke manier om data vast te leggen. Hiervoor moesten we de noden van de codeurs verzoenen met de wetenschappelijke striktheid en de noden van de onderzoekers. Zo werd er bijvoorbeeld sterk geïnvesteerd in automatische data-validatie aan de inputzijde, waardoor we bij de bron al een aantal onzuiverheden in de data uitsloten. Verder is gebruiksgemak en een minimaal aantal ‘clicks’ belangrijk, aangezien dit snelheid en betrouwbaarheid sterk kan verbeteren. We zagen er ook op toe dat de data exporteerbaar was. Zo werd de tijd dat de onderzoekers moesten spenderen aan datatransformaties en -cleaning geminimaliseerd en de tijd voor onderzoek gemaximaliseerd.